Vanuit Stichting Una4All helpen wij individuen en lokale initiatieven om te dromen, durven en te doen!

Door samen op weg te gaan, kijken we naar wat ervoor nodig is om kennis, kunde en talenten zo volledig mogelijk te benutten om vanuit kracht en persoonlijk leiderschap te bewegen.

Dit doen we middels de organisatie van online masterclasses, het delen van best practices, het organiseren van creatietafels, het delen van draaiboeken en individuele coaching. Ook organiseren we jaarlijks het Cosmic Guidance festival.

Gwendolyn Huygens

Organisatie en coaching

Ik ben één van de initiatiefnemers van Una4All. Ik geloof in de kracht van liefde, aanwezigheid en verbinding. Door samen op weg te gaan maken we het onmogelijke mogelijk. Sandra en ik zijn hierin complementair aan elkaar. In onze projecten creëren we een vruchtbare bodem van waaruit een hartsbeweging kan ontstaan. Hierin kan een ieder vanuit zingeving volledig zijn talenten, kennis en kunde inzetten. Zo groeien en ontwikkelen we met elkaar. Iedereen is belangrijk en samen maken we het verschil!

Sandra Holleman

Communicatie en coaching

Ik ben één van de initiatiefnemers van Una4All. Ik heb een passie voor menselijke bewegingen,  groepsdynamiek, taal en communicatie.

Samen met Wendy creëer ik een veilige leeromgeving van waaruit groei en verbinding kan ontstaan. Dit komt tot uiting in al onze projecten. Binnen de stichting draag ik tevens zorg voor de kaders van ons strategisch beleid.

Cindy Beijer

Vertrouwenspersoon

Voor Una4All ben ik gevraagd als vertrouwenspersoon. Mijn drijfveer om dit te doen is mijn passie voor mensen en verbinding. Dit zie je ook terug in mijn professie als coach en activiteitenbegeleider. Hierin schep ik een veilige omgeving waarin volledig jezelf zijn de basis is. Ik beweeg vanuit integriteit en onafhankelijkheid en kan goed luisteren. Dit maakt dat ik de perfecte brug kan slaan tussen knelpunt en oplossing.