Samen op weg naar jezelf!

Stichting Una4All biedt ondersteuning aan individuen en lokale initiatieven die zichzelf willen ontwikkelen en impact willen maken in hun omgeving. 

Zelfontwikkeling en zelfleiderschap zijn cruciale elementen voor het creëren van maatschappelijke verandering. Alles begint met jouw innerlijke reis, waarin je in contact komt met jezelf en je meer bewust wordt van je eigen kennis, vaardigheden en talenten. Vanuit daar kun je jezelf ontwikkelen om je omgeving positief te veranderen.

Van inspireren naar transformeren en creëren 
We kunnen de samenleving alleen transformeren wanneer we bij onszelf beginnen. Hoe krachtiger wij als mens zijn des te groter is ons vermogen om impact te maken op onze omgeving. Laten we elkaar inspireren om zo een rimpeleffect te creëren. Samen op weg naar jezelf!

Iedereen wordt geconfronteerd met unieke uitdagingen in het leven. Soms sta je voor de wens om te veranderen, maar weet je niet hoe. Misschien worstel je met angst voor het onbekende, zelftwijfel of onzekerheid, waardoor je groei belemmerd wordt. Wendy, Sandra en talloze anderen hebben deze strijd zelf ervaren, en laten zien dat juist hierin de eerste stap van jouw innerlijke reis kan liggen. 

Zelfleiderschap
Zelfleiderschap biedt een krachtige route naar persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit en empowerment. Door zelfleiderschap te omarmen, kun je jouw eigen koers varen, je leven vormgeven volgens jouw waarden en doelen, en tegelijkertijd anderen inspireren. Het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, gecombineerd met het vermogen om je aan te passen aan veranderingen, opent de deur naar een leven van vervulling en plezier. Stichting Una4All kan jou de tools geven om dit in jouw leven te realiseren!

Drijvende kracht
Wendy en Sandra zijn de initiatiefnemers en drijvende kracht achter
Stichting Una4All. Beide dames delen een diepgaande motivatie die geworteld is in de unieke levenspaden en ervaringen. Una4all is ontstaan vanuit de innerlijke reis van hen beiden en de ontdekking dat ieders unieke kennis, kunde en talenten,
gedreven door passie, de sleutel zijn tot persoonlijke groei, zelfleiderschap en een diepe verbinding met jezelf en anderen. 

Gwendolyn Huygens

Organisatie en coaching 

Wendy, geboren en opgegroeid in West-Friesland, werd vroeg in haar leven geconfronteerd met pijnlijke situaties van onveiligheid en uitsluiting. Haar diepgaande empathie voor de kwetsbaarheid van anderen inspireerde haar tot een levensmissie van liefdevolle transformatie.  
 
Na een carrière in de maatschappelijke zorg en interieurontwerp, werd Wendy geconfronteerd met een levensveranderend incident en hersenletsel. Deze beproeving leidde tot een diepgaande heroverweging van haar eigen kracht en geluk en deze persoonlijke reis vormde de basis voor Una4All. Samen met Sandra en een toegewijd team van vrijwilligers, inspireert Wendy anderen om bruggen te bouwen vanuit innerlijke kracht en persoonlijke ontwikkeling.

Sandra van der Meer | Stichting Una4All

Sandra van der Meer

Communicatie en coaching

Sandra, oorspronkelijk afkomstig uit Arnhem, heeft haar thuis in Limburg gevonden vanwege de liefde. Haar levenspad gevuld met uitdagingen vergelijkbaar als die van Wendy, heeft haar gevormd tot de krachtige vrouw die ze vandaag de dag is.  

Sandra groeide op in een gezin waar begrip en aandacht niet vanzelfsprekend was. Juist hier leerde ze de kunst van verbinding, wat begon met een rol als luisterend oor en bemiddelaar tussen mensen met uiteenlopende perspectieven. Haar eigen zoektocht naar innerlijke kracht begon toen ze niet langer wegrende voor haar eigen gevoel van leegte, verdriet en onzekerheid, maar zichzelf recht in de ogen durfde aan te kijken. 
 
Met een schat aan persoonlijke ervaring en verschillende opleidingen op het gebied van communicatie, participatie en coaching, bundelt Sandra haar diverse talenten bij Stichting Una4All nu om anderen te begeleiden op hun pad naar persoonlijke groei en veerkracht.

 

Cindy Beijer

Vertrouwenspersoon

Voor Una4All ben ik gevraagd als vertrouwenspersoon. Mijn drijfveer om dit te doen is mijn passie voor mensen en verbinding. Dit zie je ook terug in mijn professie als coach en activiteitenbegeleider. Hierin schep ik een veilige omgeving waarin volledig jezelf zijn de basis is. Ik beweeg vanuit integriteit en onafhankelijkheid en kan goed luisteren. Dit maakt dat ik de perfecte brug kan slaan tussen knelpunt en oplossing.