Onderzoek en groepsprocessen

Het team van Una4All verdiept zich al sinds november 2021 in lokale initiatieven en burgerbewegingen. Hoe bewegen deze groepen en wat hebben ze nodig? Dit doen we door zowel te spreken met initiatiefnemers, het bijwonen van bijeenkomsten alsook in gesprek te gaan met experts op het gebied van groepsdynamica, sociologie, organisatie en psychologie.

Er zit veel verschil tussen de wens/drijfveer om iets te veranderen in je lokale leefomgeving en het daadwerkelijk in beweging komen om een project te realiseren. Groepen komen bijeen vanuit een wens iets te veranderen of te betekenen voor hun omgeving, waarbij mensen samenkomen vanuit allerlei verschillende lagen van de bevolking.

Door het gebrek van heldere kaders en een overkoepelende organisatorische structuur zorgt dit voor verschillende werkwijzen en veel ruis op het gebied van communicatie. Wij helpen groepen om deze missing links in te vullen en zo ook daadwerkelijk iets van de grond te kunnen krijgen.

Onze nauwe samenwerking met groepen geeft ons verdiepende inzichten in ons onderzoek dat een basis voor het toekomstig lesaanbod. Daarbij geeft het ons tevens de mogelijkheid tot het geven van coaching sessies, masterclasses en lezingen. Niet alleen bij lokale groepen, maar ook bij bijvoorbeeld gemeenten die burgers graag willen betrekken binnen het beleid. In 2023 willen we dit onderzoek voortzetten om dit begin 2024 naar buiten te brengen in een gepaste vorm.