klachten procedure

Een klacht heeft betrekking op onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een brief te laat beantwoord is of je onjuiste informatie over een bijeenkomst hebt ontvangen.  Hoe werkt het?  Je kan op per e-mail (klachten@una4all.org) een klacht doorgeven.  De ontvangst van de klacht  Je kan via e-mail een klacht indienen. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld en we geven je naam niet door …

privacy verklaring

Privacy verklaring Una4All respecteert iedereen die betrokken is bij de diensten van Una4All. Una4All verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken. Una4All verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als Una4All bij de uitvoering …

Over ons

Vanuit Stichting Una4All helpen wij individuen en lokale initiatieven om te dromen, durven en te doen! Door samen op weg te gaan kijken we naar wat ervoor nodig is om kennis, kunde en talenten zo volledig mogelijk te benutten om vanuit kracht en persoonlijk leiderschap te bewegen. Dit doen we middels de organisatie van online masterclasses, het delen van best …

introduction

Una4All heeft als doel om mensen in hun kracht zetten vanuit zingeving, door het stimuleren van verbinding vanuit het gedachtegoed van UNA (eenheid, heelheid, zuiverheid en puurheid). Wij stimuleren, ondersteunen en bekrachtigen individuen en de verbinding met hun leefomgeving. Wij zien een toekomst waarin mensen vanuit volwaardige gelijkheid, volledige zelfredzaamheid en zingeving kunnen functioneren. Zodat eenieder (zowel individueel als in …